Phạm vi dự án (Project Scope) là gì?

Phạm vi dự án (Project Scope)

Phạm vi dự án - danh từ, trong tiếng Anh được dùng bởi cụm từ Project Scope.

Phạm vi dự án là một phần kế hoạch của dự án, bao gồm việc xác định và liệt kê danh sách các mục tiêu dự án cụ thể, khả năng cung cấp, tính năng, chức năng, nhiệm vụ, thời hạn và cuối cùng là chi phí. Nói cách khác, phạm vi dự án là những gì cần phải đạt được và những công việc cần thiết để thực hiện dự án. (Theo Totally.Tech)

Thống nhất phạm vi dự án

Phạm vi dự án có thể được hiểu là tập hợp tất cả những công việc và qui trình có liên quan đến một dự án cụ thể nhằm đạt được các mục tiêu đã đặt ra. trong đó, nếu dự án phải tạo ra các sản phẩm cần chuyển giao, được coi là những sản phẩm trung gian, từ đó tổng hợp thành các mục tiêu của dự án mà quản trị dự án cần phải chuyển giao cho chủ đầu tư.

Các sản phẩm cần chuyển giao này cũng là một bộ phận của phạm vi dự án. Sản phẩm cần chuyển giao có thể là một bộ phận của sản phẩm mà dự án phải hoàn thiện hoặc liên quan tới qui trình, như đề xuất, thuyết minh, các thiết kế, các tài liệu.

Chẳng hạn, để xây dựng một hệ thống thông tin quản trị nhân lực trong doanh nghiệp, dự án phải hoàn thiện hệ thống máy chủ và phần mềm máy tính là một phần của nhiệm vụ hoàn thiện hệ thống thông tin quản trị nhân lực.

Trong quá trình lắp đặt hệ thống máy chủ và phần mềm, quản trị dự án phải chuyển giao đề xuất về dự án phần mềm, các thiết kế phần mềm, tài liệu hướng dẫn sử dụng... Đây chính là các sản phẩm cần chuyển giao.

Bên cạnh đó, quản trị dự án cũng phải thực hiện các qui trình viết đề xuất, thống nhất các yêu cầu từ phía chủ đầu tư, xây dựng, chỉnh sửa và phê duyệt thiết kế, xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng... chính là tập hợp các qui trình có liên quan tới việc đạt mục tiêu của dự án nằm trong phạm vi dự án.

Thống nhất phạm vi dự án rất quan trọng đối với việc kiểm soát dự án đầu tư bởi vì nó ảnh hưởng tới những gì phải hoàn thiện và không phải hoàn thiện trong quá trình thực hiện dự án đầu tư. Nếu dự án tập trung vào những công việc không cần thiết phải hoàn thiện, chi phí và thời gian của dự án sẽ tăng lên, gây ra lãng phí. (Theo Giáo trình Kiểm soát, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân)

Other Post


Làm Thế Nào Để Giữ Chân Các Nhà Quản Lý Dự Án
Wednesday, March 25, 2020
Ngày nay, vai trò của quản lý dựa án đã có bước tiến khá xa so với quá khứ, bởi thế hệ quản lý dự án hiện tại chỉ bao gồm hai thế hệ Gen Y (những người sinh ra trong giai đoạn cuối những năm 1980 đầu 1990) và Gen X (những người sinh ra trong những năm 1960 - 1970). Họ đòi hỏi khắt khe hơn đối với cô...
10 Lời Khuyên Giúp Bạn Điều Hành Việc Kinh Doanh Ngay Khi Còn Là Sinh Viên
Tuesday, April 21, 2020
Khi còn là sinh viên là thời điểm tuyệt vời để bắt đầu kinh doanh – bạn không cần phải lo lắng chi trả quá nhiều loại hoá đơn, có rất nhiều nguồn lực từ nhà trường như các giáo sư và các công cụ nghiên cứu mà bạn có thể tuỳ ý sử dụng, và bạn sẽ có rất nhiều thời gian rảnh nếu biết cách sắp xếp lịch ...
Kĩ Năng Điều Phối Cho Các Nhà Quản Lý Dự Án
Tuesday, April 21, 2020
Một điều phối viên kinh nghiệm sẽ có khả năng làm giảm những hành vi mang tính tư lợi cá nhân. Một nghiên cứu cho thấy các cuộc họp công ty tiêu tốn đến hàng tỷ đô la hàng năm - điều đó thực sự là một tội lỗi! Bài viết này coi việc họp hành như là một công cụ, đồng thời đưa ra một số kỹ thuật cũng n...
Khi Công Ty Của Bạn Không Có Bộ Phận Nhân Sự
Friday, March 20, 2020
Không phải công ty nào cũng có bộ phận nhân sự, chắc chắn là như vậy. Giả dụ, công ty của bạn chỉ có khoảng 10 người, và mỗi nhân viên lại kiêm nhiệm nhiều vị trí khác nhau (như Kế toán và Nhân sự sẽ do một người phụ trách). Vậy, làm thế nào để quản lý nhân sự hiệu quả, tạo nên một đội ngũ vững mạnh...
RemindWork - Keep On Time

RemindWork Là ứng dụng đa nền tảng (PC, Mobile) để phân công và quản lý công việc cho tổ chức nhiều cấp quản lý

  • Phân công việc
  • Quản lý và theo dõi
  • Cập nhật thông tin & báo cáo
  • Tuyệt mật mã hoá dữ liệu công việc với khoá riêng và nhiều hơn nữa

Quản lý công việc mọi lúc mọi nơi bằng ứng dụng RemindWork trên Android và iOS