Những Hình Thức Xung Đột Có Thể Mang Đến Chất Lượng Sản Phẩm Tốt Hơn

Oysters và đối tác có điểm chung: một chút xung đột có thể tạo ra kết quả tuyệt vời. Khi các đối tác trong một liên minh xảy ra xung đột với nhau, đó là điều cần thiết để tạo ra được một sản phẩm thành công cả về mặt kỹ thuật và thương mại.

Design For Six Sigma (Dfss) Là Gì?

Six Sigma là hệ thống bao gồm các công cụ và chiến lược nhằm nâng cao quá trình hoạt động, bằng cách nhận diện và loại bỏ những nguyên nhân gây lỗi, khuyết tật và giảm thiểu tối đa độ bất định trong sản xuất và hoạt động kinh doanh. Design for Six Sigma (DFSS) là phương pháp quản lý quy trình kinh doanh liên quan đến Six Sigma truyền thống. Phương pháp này được sử dụng trong nhiều ngành như tài chính, marketing, kỹ thuật cơ bản, công nghiệp xử lý, quản lý chất thải, và điện tử.

Quy Trình DMADV Là Gì?

Bài viết này mô tả một cách thực tế các khái niệm về quá trình DMADV. Sau khi đọc bài viết, bạn sẽ hiểu được định nghĩa và những điều cơ bản về công cụ quản lý chất lượng mạnh mẽ này.

Để Đi Đầu Trong Việc Đạt Năng Suất Cao Và Bền Vững

Tại sao chúng ta - những doanh nghiệp cần hướng tới mục tiêu đạt năng suất cao?

Just In Time (JIT) - Vừa Đúng Lúc

Bài viết này mô tả khái niệm Vừa đúng lúc (Just in Time - JIT) bởi Kiichiro Toyoda và Taiicho Ohno một cách thực tế. Nếu bạn chưa biết thì Kiichiro Toyoda và Taiicho Ohno là hai doanh nhân và kỹ sư hàng đầu của hãng xe Toyota, hai ông được biết coi là cha đẻ của hệ thống sản xuất Toyota - còn được biết đến với cái tên khác là hệ thống Lean. Sau khi đọc bài viết này, tôi mong bạn có thể nắm được định nghĩa và nền tảng cơ bản của công cụ quản lý chất lượng hiệu quả này.

Quản Trị Hiệu Suất: Những Điều Lầm Tưởng Và Sự Thật

Quản trị hiệu suất đang là một khái niệm mới, bao trùm một phạm vi kiến thức rất rộng và phức tạp. Nó là tiến trình mà nhà quản lý và nhân viên làm việc cùng nhau để xây dựng mục tiêu, lên kế hoạch, theo dõi giám sát và cuối cùng là đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu của nhân viên cũng như việc đóng góp kết quả đó vào mục tiêu chung của tổ chức. Nhưng vì quản trị hiệu suất là một kiến thức mới, chúng ta vẫn còn có rất nhiều điều lầm tưởng. Bài viết này sẽ giải đáp và cho bạn cái nhìn thực tế hơn về lĩnh vực này.

Page 1 of 3
RemindWork - Quản lý công việc

RemindWork Là ứng dụng đa nền tảng (PC, Mobile) để phân công và quản lý công việc cho tổ chức nhiều cấp quản lý

  • Phân công việc
  • Quản lý và theo dõi
  • Cập nhật thông tin & báo cáo
  • Tuyệt mật mã hoá dữ liệu công việc với khoá riêng và nhiều hơn nữa

Quản lý công việc mọi lúc mọi nơi bằng ứng dụng RemindWork trên Android và iOS