Bảng giá

Chọn lựa gói phù hợp với tổ chức của bạn

80,000 vnđ
Premium 50 %

Sử dụng đầy đủ các tính năng, ứng dụng được cải tiến liên tục không tính phí

39,000 vnđ

/User/Tháng

Web Application

Mobile App: Ios, Android Application

Dành cho tài khoản doanh nghiệp

2GB/User dung lượng lưu trữ

Thông báo nhắc hẹn hàng ngày

Đính kèm hơn 10 tài liệu cùng lúc

Mã hóa dữ liệu công việc

Cải tiến liên tục không tính phí

Hỗ trợ từ xa

7 ngày dùng thử

Enterprise

Tính năng phát triển theo nhu cầu của tổ chức với nhãn hiệu và máy chủ riêng.

từ 299 triệu vnđ

/ Gói

Web Application

Mobile App: Ios, Android Application

Table App: Ios, Android Application

PC App: Windows, Mac Application

Nhãn hiệu riêng

Máy chủ riêng

Domain riêng

Tính năng bổ sung riêng biệt

từ 3000GB dung lượng lưu trữ

Hướng dẫn tại tổ chức

55% Off
Premium gói 1 năm

Sử dụng đầy đủ các tính năng, ứng dụng được cải tiến liên tục không tính phí

36,000 vnđ

80,000 vnđ
/User/Tháng

Web Application

Mobile App: Ios, Android Application

Từ 3 tài khoản người dùng trở lên

2GB/User dung lượng lưu trữ

Thông báo nhắc hẹn hàng ngày

Đính kèm hơn 10 tài liệu cùng lúc

Mã hóa dữ liệu công việc

Cải tiến liên tục không tính phí

Tặng thêm 01 tháng sử dụng

57.5% Off
Premium gói 2 năm

Sử dụng đầy đủ các tính năng, ứng dụng được cải tiến liên tục không tính phí

34,000 vnđ

80,000 vnđ
/User/Tháng

Web Application

Mobile App: Ios, Android Application

Từ 3 tài khoản người dùng trở lên

2GB/User dung lượng lưu trữ

Thông báo nhắc hẹn hàng ngày

Đính kèm hơn 10 tài liệu cùng lúc

Mã hóa dữ liệu công việc

Cải tiến liên tục không tính phí

Tặng thêm 03 tháng sử dụng

60% Off
Premium gói 5 năm

Sử dụng đầy đủ các tính năng, ứng dụng được cải tiến liên tục không tính phí

32,000 vnđ

80,000 vnđ
/User/Tháng

Web Application

Mobile App: Ios, Android Application

Từ 3 tài khoản người dùng trở lên

2GB/User dung lượng lưu trữ

Thông báo nhắc hẹn hàng ngày

Đính kèm hơn 10 tài liệu cùng lúc

Mã hóa dữ liệu công việc

Cải tiến liên tục không tính phí

Tặng thêm 06 tháng sử dụng

Bảng tính năng

(*) Hỗ trợ trực tiếp miễn phí với gói Enterprise, tính phí với các gói còn lại.

Free
Premium
Enterprise
HỆ SINH THÁI ỨNG DỤNG
Web Application
Mobile App: Ios, Android Application
NGƯỜI DÙNG
Số lượng Cá nhân Doanh nghiệp Không giới hạn
Dung lượng/người dùng 500MB 2GB Từ 30GB
TÍNH NĂNG
Quản lý công việc
Tổ chức bộ máy quản lý
Nhắc hạn và cảnh báo trễ
Đo lường tỉ lệ hoàn tdành
Mã hóa dữ liệu công việc AES encryption AES encryption
Phát triển theo yêu cầu
HỖ TRỢ
Hỗ trợ từ xa
Hỗ trợ trực tiếp (*)
CẢI TIẾN
Cải tiến định kỳ
Cải tiến ưu tiên