Phân công việc đơn giản

Tạo công việc nhanh chóng

Chỉ với 3 bước đơn giản, công việc của bạn đã được phân công tới mọi người, mỗi người một đầu việc, dễ dàng phối hợp và theo dõi thông tin công việc.

Video hướng dẫn