Chính sách bảo mật thông tin

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website Remindwork.com bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ của khách khách hàng...Đây là các thông tin mà Remindwork.com cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Remindwork.com liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Các dữ liệu công việc được mã hoá hoàn toàn, chỉ khách hàng hiểu được nội dung, khoá giải mã chỉ cấp Top manager lưu trữ

Trong quá trình giao dịch thanh toán tại Remindwork.com , chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của khách hàng, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của khách hàng sẽ không được lưu giữ.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký và hộp thư điện tử của mình.


Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:
  • Cung cấp các thông tin về sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng
  • Giao hàng hoặc gửi phần mềm cho khách hàng
  • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và website Remindwork.com như các chường trình khuyến mãi, tri ân khách hàng
  • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng
  • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt

Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Remindwork.com

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.


Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ, còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Remindwork.com.


Phương tiện và công cụ

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu Remindwork.com thực hiện việc này.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc bị lộ thông tin cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của website Remindwork.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Remindwork.com sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của ứng viên tùy theo mức độ, Remindwork.com sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.


Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng tại Remindwork.com được Remindwork.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Remindwork.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, Remindwork.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên Remindwork.com.

Ban quản lý Remindwork.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Remindwork.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.