Mạng lưới Sale+

Cộng tác kinh doanh

Thư mời:

“ Với mong muốn góp phần nâng cao hiệu quả công việc cho mọi người. Thân gửi tới tất cả các bạn đam mê kinh doanh và để tăng thu nhập tham gia mạng lưới Cộng tác kinh doanh Sale + cùng với chúng tôi.”

Founder: Chung Lê Bá.

Chính sách và yêu cầu

Chính sách hoa hồng: từ 15% đơn hàng cho khách hàng mới, thu nhập thụ động từ 10% cho khách hàng khi gia hạn và gia nhập tầng “ Saler +” không giới hạn.

 • Sản phẩm triển khai: tất cả các gói LITE, PREMIUM, ENTERPRISE và các gói chức năng bổ sung.
 • Thời gian áp dụng: Không hạn chế
 • Doanh số: Không áp đặt
 • Yêu cầu: Vốn 0 đ, không phân biệt giới tính, trình độ.

Cách thức triển khai:

 • Tìm hiểu chức năng sản phẩm và giá trị đem lại cho mọi người.
 • Tìm kiếm nhu cầu và tiếp xúc khách hàng.
 • Hướng dẫn khách hàng dùng thử.
 • Chốt đơn với khách hàng.
 • Nhận hoa hồng doanh số thưởng từ Công ty (bằng TM hoặc CK)

Tầng Sale Số lượng khách hàng (user) HH KHM (%) HH KHGH (%) SALE + MỚI (Người) Giả định lợi nhuận (Vnđ) Giả định lợi nhuận tự động khi gia hạn (Vnđ) Giả định lợi nhuận gộp khi gia hạn (Vnđ) Tặng thêm
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Sale+ 5 15 10 50,000 180,000 108,000 300,000
Sale 1 50 17 11 50,000 2,016,000 1,069,200 3,336,000 - Áo phông RM
Sale 2 500 19 12 50,000 22,536,000 11,664,000 36,936,000 - Áo phông
- Vest RM
Sale 3 5,000 21 13 50,000 249,336,000 126,360,000 405,336,000 - Áo phông
- Vest RM
- 20 triệu đ
Sale 4 50,000 23 14 50,000 2,733,336,000 1,360,800,000 4,413,336,000 - Áo phông
- Vest RM
- 200 triệu đ
Sale 5 500,000 25 15 50,000 29,733,336,000 14,580,000,000 47,733,336,000 - Áo phông
- Vest RM
- 2 tỷ đ
Sale 6 5,000,000 27 16 50,000 321,333,336,000 155,520,000,000 513,333,336,000 - Áo phông
- Vest RM
- 20 tỷ đ

Ghi chú:

 • (1) - Tầng Sale khởi đầu là 0, nếu đạt được mốc đầu tiên 5 khách hàng là Sale +, khách hàng thứ 6 sẽ tính vào tầng Sale 1.
 • (2) – Số lượng khách hàng khi bước qua giới hạn đó (Số lượng khách hàng được tính là tổng số User sử dụng của gói sản phẩm).
 • (3) – % Hoa hồng nhận được khi chốt đơn.
 • (4) - % Hoa hồng thụ động khi khách hàng gia hạn.
 • (5) – Thưởng khi mời Saler mới gia nhập và Sale mới vào tầng Sale+.
 • (6) (7) (8) - Giả định lợi nhuận/năm của Sale.
 • (9) - Thưởng khi phá tầng vào tầng tiếp theo