Ra quyết định theo mô hình DECIDE

Tiến trình ra quyết định còn được đề xuất là một qui trình gồm 6 bước. Các bước này với 6 chữ đầu mỗi bước ghép thành từ tiếng Anh là DECIDE, nghĩa là Quyết Định.

Thiết lập mục tiêu theo nguyên tắc SMART

Nguyên tắc “SMART” giúp bạn định hình và nắm giữ được mục đích của chính mình trong tương lai. Bạn sẽ biết được khả năng của chính mình rất có thể làm được gì và lập kế hoạch cụ thể cho chúng

Các câu hỏi về quản lý công việc

Quản lý công việc là tập hợp các bước từ nhận thông tin đầu vào của công việc đến sắp xếp, theo dõi, cập nhật thông tin, báo cáo đến người liên quan nhằm đạt mục tiêu được thể hiện bởi các kết quả trong một thời hạn nhất định.

Các công cụ hỗ trợ quản lý công việc

Các công việc tự động được phân loại theo nhóm và trạng thái công việc. Được Remindwork sắp xếp tự động chỉ cần mở và xem Mỗi người thực hiện có phần việc riêng và cập nhật tiến độ nhanh chóng trong một nút nhấn. Quản lý công việc của cả tổ chức trong tầm tay với các ứng dụng di dộng của Apple đến Android.

Quản lý công việc qua email và những hạn chế

Các công việc được phân công đến các thành viên một cách rời rạc và không thể biết được công việc nào đã hoàn thành và công việc nào còn tiếp diễn.

Quản lý công việc qua phần mềm chat và những hạn chế

Đặc trưng của chat là dễ dàng để trao đổi thông tin, tuy nhiên trong quản lý thì thông tin quan trọng đóng vai trò then chốt ảnh hưởng tới kết quả. Khi có quá nhiều nhóm, quá nhiều thông tin từ nhiều người khiến bạn khó kiểm soát và quá tải.

Page 1 of 5
RemindWork - Quản lý công việc

RemindWork Là ứng dụng đa nền tảng (PC, Mobile) để phân công và quản lý công việc cho tổ chức nhiều cấp quản lý

  • Phân công việc
  • Quản lý và theo dõi
  • Cập nhật thông tin & báo cáo
  • Tuyệt mật mã hoá dữ liệu công việc với khoá riêng và nhiều hơn nữa

Quản lý công việc mọi lúc mọi nơi bằng ứng dụng RemindWork trên Android và iOS