QUẢN LÝ TRUYỀN THỐNG VÀ QUẢN LÝ TINH GỌN: TẠI SAO BẠN NÊN SỬ DỤNG KANBAN?

Diego Pereira là một kỹ sư ngành công nghiệp cơ khí tại Brazil. Ông đã có trên 8 năm làm việc trong các dự án phát triển phần mềm và có kinh nghiệm ứng dụng phương pháp Quản lý tinh gọn với đội ngũ của mình. Bài viết dưới đây, Saga xin chia sẻ quan điểm của tác giả Diego Pereira về hai trường phái quản lý và đặc biệt là về một công cụ hữu hiệu trong Quản lý tinh gọn: Phương pháp Kanban.

Tiêu chuẩn hoá công việc

Là phương pháp nhằm làm cho quá trình thực hiện công việc được nhất quán bằng cách nhận diện cách tổng hợp lý tưởng giữa các thành phần công việc, con người, thiết bị và vật liệu sao cho có lãng phí thấp nhất

QUY TRÌNH VÀ SỰ QUAN TRỌNG CỦA QUY TRÌNH TRONG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Để vận hành một cách có hiệu quả, tổ chức phải xác định và quản lý nhiều hoạt động có liên hệ mật thiết với nhau . Bất cứ hoạt động nào tiếp nhận các đầu vào và chuyển thành các đầu ra có thể coi như một quá trình. Thông thường đầu ra của quá trình này sẽ là đầu vào của quá trình tiếp theo

Page 5 of 5
RemindWork - Quản lý công việc

RemindWork Là ứng dụng đa nền tảng (PC, Mobile) để phân công và quản lý công việc cho tổ chức nhiều cấp quản lý

  • Phân công việc
  • Quản lý và theo dõi
  • Cập nhật thông tin & báo cáo
  • Tuyệt mật mã hoá dữ liệu công việc với khoá riêng và nhiều hơn nữa

Quản lý công việc mọi lúc mọi nơi bằng ứng dụng RemindWork trên Android và iOS