Dự án không đi theo đúng tiến độ, nhà quản lý phải làm thế nào?

Quản lý tiến độ là một phần quan trọng khi quản lý dự án, nó góp phần sử dụng hiệu quả tài nguyên thời gian và tài chính của doanh nghiệp.

6 bước quản lý tiến độ hiệu quả trong quản lý dự án

Để xây dựng tiến độ công việc hiệu quả, các nhà quản lý cần phải có chiến lược rõ ràng, cần thực hiện theo các bước, các cách nhằm quản lý đồng bộ dẫn đến thu được hiệu quả cao trong quản lý.

Page 1 of 1
RemindWork - Quản lý công việc

RemindWork Là ứng dụng đa nền tảng (PC, Mobile) để phân công và quản lý công việc cho tổ chức nhiều cấp quản lý

  • Phân công việc
  • Quản lý và theo dõi
  • Cập nhật thông tin & báo cáo
  • Tuyệt mật mã hoá dữ liệu công việc với khoá riêng và nhiều hơn nữa

Quản lý công việc mọi lúc mọi nơi bằng ứng dụng RemindWork trên Android và iOS