Ba ý nghĩa của chữ toàn bộ (T) trong TPM

Hiệu suất hoạt động toàn bộ. Hệ thống hoá toàn bộ. Sự tham gia của toàn bộ các thành viên

Triết lý của TPM

Tạo ra một hệ thống phối hợp làm tăng hiệu suất tối đa của hệ thống sản xuất (nâng cao hiệu suất toàn bộ).

Bảo trì năng xuất toàn bộ (TPM)

Quản lý chất lượng toàn bộ (TQM). Đây là một trong ba kỹ thuật (đều bắt đầu bằng chữ T) của người Nhật nhằm cung cấp các phương pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả sản xuất huy động con người phát huy sáng kiến, cải tiến thường xuyên chất lượng sản phNm.

Bảo trì tự quản - TPM

Bảo trì tự quản (hay bảo dưỡng tự quản) là nội dung liên quan đến bảo dưỡng sửa chữa, nhấn mạnh nâng cao kỹ năng CBNV bằng cách giao trách nhiệm quản lý, cải tiến thiết bị cho cá nhân, thực hiện cải tiến trong sự giám sát, đánh giá kỹ càng của chuyên gia kỹ thuật.

Mục tiêu của TPM

Các mục tiêu chính khi triển khai TPM

Tại sao phải thực hiện chương trình TPM?

Tránh tổn thất do sự thay đổi môi trường làm việc. Sản phẩm khi xuất xưởng không có khiếm khuyết về chất lượng. Giảm chi phí. Qui trình thay đổi sản phẩm trong thời gian nhanh nhất. Sản phẩm đến tay người tiêu dùng không có khiếm khuyết.

Page 1 of 4
RemindWork - Quản lý công việc

RemindWork Là ứng dụng đa nền tảng (PC, Mobile) để phân công và quản lý công việc cho tổ chức nhiều cấp quản lý

  • Phân công việc
  • Quản lý và theo dõi
  • Cập nhật thông tin & báo cáo
  • Tuyệt mật mã hoá dữ liệu công việc với khoá riêng và nhiều hơn nữa

Quản lý công việc mọi lúc mọi nơi bằng ứng dụng RemindWork trên Android và iOS