Đấu giá và các lưu ý khi mua cổ phiếu IPO

Đấu giá và các bước thực hiện đấu giá

Ipo là gì? Điều kiện và quy trình Ipo ở Việt Nam

Bước 1 – Chuẩn bị đấu giá là bước quan trọng giúp nhà đầu tư biết được mọi thông tin về công ty cũng như giá khởi điểm cổ phiếu thông qua tổ chức tư vấn và bảo lãnh. Thông tin về bản báo cáo tài chính, bản cáo bạch của doanh nghiệp được công bố tối thiểu 20 ngày trước ngày đấu giá.

Bước 2 – Thực hiện đấu giá: Là hoạt động tham gia đấu giá, bỏ phiếu của các nhà đầu tư cá nhân.

Bước 3 – Tổ chức đấu giá và xác định kết quả đấu giá

Kết quả đấu giá dựa theo nguyên tắc giá từ cao xuống thấp và tại mức giá thấp nhất nếu số lượng đấu giá cổ phiếu vượt quá số lượng còn lại thì số lượng cổ phiếu nhà đầu tư được mua sẽ được tính bằng cách:

Số cổ phần nhà đầu tư được mua = Số cổ phần còn lại x (Số cổ phần từng nhà đầu tư đăng ký mua/Tổng số cổ phần các nhà đầu tư đăng ký mua)

Cơ quan tổ chức đấu giá lập các biên bản liên quan đến buổi đấu giá gửi cho cơ quan quyết định cổ phần hóa, Ban chỉ đạo cổ phần hóa, doanh nghiệp và cơ quan tổ chức đấu giá. Công bố kết quả đấu giá cổ phần và thu tiền mua cổ phần.

Bước 4 – Xử lý các trường hợp vi phạm quy chế đấu giá

Việc xử lý các trường hợp vi phạm được thực hiện theo quy định của quy chế đấu giá.

Nhà đầu tư không được nhận tiền đặt cọc nếu vi phạm quy chế đấu giá.

Bước 5 – Xử lý đối với số cổ phần không bán hết trong đấu giá nếu có

Nếu sổ cổ phần nhà đầu tư từ chối mua nhỏ hơn 30% tổng số cổ phần chào bán thì Ban chỉ đạo cổ phần hóa thực hiện bán tiếp cho các nhà đầu tư đã tham dự đấu giá theo phương thức thỏa thuận với giá không thấp hơn giá đấu thành công bình quân của cuộc đấu giá.

Nếu số lượng cổ phần nhà đầu tư trúng thầu từ chối mua từ 30% tổng số cổ phần chào bán trở lên thì Ban chỉ đạo cổ phần hóa xem xét, quyết định tổ chức bán đấu giá tiếp số cổ phần từ chối mua (đấu giá lần 2). Giá khởi điểm trong trường hợp đấu giá lần 2 này không được thấp hơn giá đấu thành công thấp nhất.

 

Các lưu ý trước khi mua tham gia mua cổ phiếu IPO

Phát hành công khai lần đầu (IPO) là gì? Ưu điểm và hạn chế

Mặc dù tham gia vào IPO rất dễ dàng kiếm lợi nhuận, tuy nhiên trước khi tham gia các nhà đầu tư vẫn còn lưu ý một vài ý sau:

Tìm hiểu rõ bản cáo bạch của doanh nghiệp: Đây là bản báo cáo tóm tắt về tình hình sức khỏe cũng như tình hình hoạt động, tài chính của doanh nghiệp. Vì bản báo cáo do doanh nghiệp xây lên nên sẽ có những số liệu bị thao túng, cho nên nhà đầu tư càng phải đọc để biết được liệu doanh nghiệp có thực sự hấp dẫn hay không.

Nghiên cứu ngành doanh nghiệp đó: đây là bước quan trọng bởi dù doanh nghiệp có làm ăn tốt đến mấy nhưng ngành đó đang bị suy thoái và kém phát triển thì cũng khó có thể phát triển được.

Ưu tiên lựa chọn những công ty sử dụng định chế tư vấn bảo lãnh phát hành uy tín: để được IPO, các doanh nghiệp đòi hỏi phải có công ty tư vấn và bảo lãnh, do vậy với những công ty thuê định chế tư vấn uy tín, chất lượng sẽ càng hạn chế rủi ro hơn cho nhà đầu tư.

Và một vài lưu ý khác như:

  • Cổ phiếu IPO có thể chuyển nhượng
  • Cân nhắc trong việc mua cổ phiếu IPO của các công ty mới thành lập, chưa ổn định.
  • Hoàn tất quá trình đăng kí mua IPO trước khi thời hạn phát hành
  • Nhờ sự tư vấn của chuyên gia để hiểu rõ hơn về quy trình đấu giá và thông tin của công ty.

Other Post


QUY TRÌNH VÀ SỰ QUAN TRỌNG CỦA QUY TRÌNH TRONG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
Saturday, February 1, 2020
Để vận hành một cách có hiệu quả, tổ chức phải xác định và quản lý nhiều hoạt động có liên hệ mật thiết với nhau . Bất cứ hoạt động nào tiếp nhận các đầu vào và chuyển thành các đầu ra có thể coi như một quá trình. Thông thường đầu ra của quá trình này sẽ là đầu vào của quá trình tiếp theo
Sức Mạnh Của Văn Hóa: Làm Thế Nào Để Thuê Và Thu Hút Những Người Tuyệt Vời
Wednesday, April 8, 2020
Nhưng làm thế nào để bạn tạo ra một nền văn hóa mạnh mẽ, lành mạnh - đặc biệt là khi công ty của bạn đang phát triển?
Lợi ích của TPM
Sunday, February 2, 2020
Giảm thời gian ngừng máy do sự cố và chuyển đổi sản phẩm. Giảm mất mát tốc độ (khi thiết bị không thể vận hành tại tốc độ tối ưu của nó). Giảm thời gian chạy không tải và ngừng đột xuất vì hoạt động bất thường của những cảm biến, ùn tắc công việc,.. Giảm những khuyết tật của quá trình do hàng hủy...
Đấu giá và các lưu ý khi mua cổ phiếu IPO
Tuesday, September 7, 2021
Bước 1 – Chuẩn bị đấu giá là bước quan trọng giúp nhà đầu tư biết được mọi thông tin về công ty cũng như giá khởi điểm cổ phiếu thông qua tổ chức tư vấn và bảo lãnh. Thông tin về bản báo cáo tài chính, bản cáo bạch của doanh nghiệp được công bố tối thiểu 20 ngày trước ngày đấu giá.
RemindWork - Quản lý công việc

RemindWork Là ứng dụng đa nền tảng (PC, Mobile) để phân công và quản lý công việc cho tổ chức nhiều cấp quản lý

  • Phân công việc
  • Quản lý và theo dõi
  • Cập nhật thông tin & báo cáo
  • Tuyệt mật mã hoá dữ liệu công việc với khoá riêng và nhiều hơn nữa

Quản lý công việc mọi lúc mọi nơi bằng ứng dụng RemindWork trên Android và iOS