Bảo trì năng xuất toàn bộ (TPM)

Quản lý chất lượng toàn bộ (TQM). Đây là một trong ba kỹ thuật (đều bắt đầu bằng chữ T) của người Nhật nhằm cung cấp các phương pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả sản xuất huy động con người phát huy sáng kiến, cải tiến thường xuyên chất lượng sản phNm. • Hệ thống sản xuất Toyota TPS (Toyota Production System)còn gọi là JIT (Just – In – Time: đúng lúc) giảm thời gian sản xuất, giảm dự trữ vật tư tồn kho đến mức tối thiểu • Bảo trì năng suất toàn bộ TPM (Total Productive Maintenance) là nhằm tăng tối đa hiệu suất sử dụng máy móc/thiết bị với một hệ thống bảo trì được thực hiện trong suốt quá trình tồn tại của máy móc thiết bị. TPM liên quan đến tất cả mọi người, tất cả các phòng ban và tất cả các cấp ¾ 

Other Post


Xây Dựng Một Team Với tư Cách Nhà Lãnh Đạo
Thursday, April 16, 2020
Các nhà lãnh đạo không nên nghĩ rằng mình đơn giản chỉ có trách nhiệm của một nhà quản lý, một người giám sát, vv...; nhưng còn hơn với tư cách là một "trưởng nhóm." Nhìn nhận bản thân với tư cách là một nhà quản lý hay một người giám sát, sẽ cho phép bạn có được những quyền hạn vốn có tương ứng với...
Cách Để Xây Dựng Một Văn Hóa Doanh Nghiệp Đặc Sắc
Tuesday, April 21, 2020
Vấn đề không phải là làm cho công ty của bạn độc đáo hay đáng chú ý, mà là cách bạn đối xử với các nhân viên của mình.
Để Nhân Viên Xử Lý Việc Riêng Trong Giờ Làm, Bạn Đã Thử Chưa?
Wednesday, March 25, 2020
Mặc dù trước đây trong giới doanh nghiệp, hành vi sử dụng thời gian làm việc trong ngày để xử lý các việc vặt cá nhân không hề được tán thành, nhưng gần đây một bài báo trên Captivate Network về "homing from work" - làm việc cá nhân trong giờ làm việc – cho thấy xử lý việc cá nhân trong thời giờ làm...
10 Cách để đạt được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống
Tuesday, April 21, 2020
Doanh nhân khởi nghiệp, họ là những người rất đặc biệt. Họ thông minh, khéo léo, gây dựng các mối quan hệ và có khả năng nhận ra những cơ hội tiềm tàng.
RemindWork - Quản lý công việc

RemindWork Là ứng dụng đa nền tảng (PC, Mobile) để phân công và quản lý công việc cho tổ chức nhiều cấp quản lý

  • Phân công việc
  • Quản lý và theo dõi
  • Cập nhật thông tin & báo cáo
  • Tuyệt mật mã hoá dữ liệu công việc với khoá riêng và nhiều hơn nữa

Quản lý công việc mọi lúc mọi nơi bằng ứng dụng RemindWork trên Android và iOS