Cơ bản về Chỉ số đo lường hiệu suất (KPI)

Một khi doanh nghiệp đã xác định được sứ mệnh, mục tiêu cùng những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động của mình, thì doanh nghiệp đó cần phải đo lường sự tăng trưởng so với những mục tiêu đã đề ra. Và KPI chính là thước đo cho sự tăng trưởng này.

CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG HIỆU SUẤT (KPI) LÀ GÌ?

KPI là những thước đo có thể lượng hóa được. Những thước đo này nhận  được sự đồng ý của tất cả các thành viên trong doanh nghiệp và phản ánh những nhân tố thành công thiết yếu của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp có thể xây dựng chỉ số KPI dựa trên tỉ lệ phần trăm doanh thu do các khách hàng cũ mang lại. Trong khi đó, trường học có thể dựa vào tỉ lệ tốt nghiệp của học sinh, còn phòng dịch vụ khách hàng dựa trên tỉ lệ phần trăm các cuộc gọi của khách hàng được giải đáp ngay phút đầu tiên. Đối với tổ chức dịch vụ xã hội KPI là số lượng tổ chức được hỗ trợ trong năm.

Dù sử dụng chỉ số KPI nào, chúng phải phản ánh mục tiêu của doanh nghiệp và phải lượng hóa được (có thể đo lường).

CHỈ SỐ KPI PHẢN ÁNH MỤC TIÊU CỦA DOANH NGHIỆP

Khi doanh nghiệp đặt mục tiêu “trở thành doanh nghiệp có hiệu suất lợi nhuận cao nhất trong ngành”, các chỉ số KPI sẽ xoay quanh lợi nhuận và các chỉ số tài chính.Trong đó, “Lợi nhuận trước thuế” và “Vốn/tài sản cổ đông” là những chỉ số chính. Tuy nhiên nếu doanh nghiệp đưa ra chỉ số “Tỉ lệ phần trăm lợi nhuận dành cho các hoạt động xã hội” thì đây không phải là KPI. Ví dụ nếu một trường học không quan tâm tới lợi nhuận thì nhà trường phải xây dựng những chỉ số KPI khác, chẳng hạn như “tỉ lệ tốt nghiệp” và “tỉ lệ kiếm việc thành công sau tốt nghiệp”, những tỷ lệ giúp phản ánh sứ mệnh và mục tiêu của nhà trường.

CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG HIỆU SUẤT PHẢI LƯỢNG HÓA ĐƯỢC

Chỉ số KPI chỉ có giá trị khi được xác định và đo lường một cách chính xác. “Thu hút càng nhiều khách hàng cũ, mua hàng nhiều lần” là một chỉ số KPI vô ích nếu không phân biệt rõ ràng giữa khách hàng mới và khách hàng cũ. “Trở thành doanh nghiệp nổi tiếng nhất” không phải là một chỉ số KPI do không có cách nào đo được sự nổi tiếng của doanh nghiệp hay so sánh nó với các doanh nghiệp khác.

Việc xác định rõ các chỉ số KPI và bám sát các chỉ số này rất quan trọng. Đối với KPI “gia tăng doanh số”, cần làm rõ các vấn đề như đo lường theo đơn vị sản phẩm hay giá trị sản phẩm. Sản phẩm trả lại sẽ bị khấu trừ trong tháng sản phẩm được bán ra hay trong tháng sản phẩm được trả lại? Doanh thu sẽ được tính theo giá niêm yết hay giá bán thực tế?

Cần phải đặt ra mục tiêu cho mỗi chỉ số KPI. Ví dụ như doanh nghiệp đặt mục tiêu trở thành nhà tuyển dụng hàng đầu cần đưa “Tỉ lệ chảy máu chất xám” thành các chỉ số KPI. Chỉ số này được tính bởi “tổng số nhân viên tự nguyện xin nghỉ việc chia cho tổng số nhân viên ban đầu” và cách đo lường chỉ số này đã được thiết lập bằng cách thu thập dữ liệu từ hệ thống thông tin của phòng nhân sự (HRIS). Sau đó đặt mục tiêu cho chỉ số KPI, ví dụ như “Giảm tỉ lệ chảy máu chất xám 5% một năm”.

KPI ĐƯỢC XEM LÀ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG CHO DOANH NGHIỆP

Có rất nhiều chỉ số có thể đo lường được, nhưng không phải tất cả trong số chúng đều là chìa khóa thành công cho doanh nghiệp. Khi chọn lựa các chỉ số KPI, cần phải thận trọng chọn ra những chỉ số thật sự cần thiết và có thể giúp cho doanh nghiệp đạt mục tiêu đề ra, vì vậy không nên chọn quá nhiều chỉ số KPI cùng một lúc. Điều cũng khá quan trọng là phải đề ra số lượng KPI vừa đủ để toàn thể nhân viên có thể tập trung hoàn thành mục tiêu.

Điều này cũng không có nghĩa là doanh nghiệp bắt buộc phải có tổng cộng 3 hay 4 chỉ số KPI. Tốt hơn hết là doanh nghiệp nên xây dựng khoảng 3 hay 4 chỉ số KPI tổng thể cho toàn bộ hoạt động doanh nghiệp và từng bộ phận của doanh nghiệp sẽ xây dựng 3,4 hay 5 chỉ số KPI khác nhằm hỗ trợ cho mục tiêu tổng thể của doanh nghiệp.

Ví dụ chỉ số KPI tổng thể của toàn doanh nghiệp là “Gia tăng sự hài lòng của khách hàng”, thì mỗi phòng ban khác nhau, chỉ số KPI sẽ được triển khai khác nhau. Phòng sản xuất có thể phát triển chỉ số KPI là “Số lượng sản phẩm bị từ chối sau khi được kiểm tra chất lượng”, trong khi phòng kinh doanh đặt ra chỉ số KPI là “Tổng thời gian khách hàng phải chờ trước khi có nhân viên kinh doanh trả lời”. Việc phòng kinh doanh và sản xuất đạt được mục tiêu đề ra trong các chỉ số KPI của mình sẽ giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu đề ra trong chỉ số KPI tổng thể.

CHỈ SỐ KPI CHUẨN VÀ CHƯA CHUẨN

Mặc dù, không quá khó để chủ doanh nghiệp đề ra các chỉ số KPI cho doanh nghiệp mình, tuy nhiên họ thường đưa các chỉ số đo lường không đủ cụ thể, chính xác để giúp đạt được các kết quả như mong muốn.

Chỉ số KPI không chuẩn là như thế nào?

Tiêu đề KPI: Gia tăng doanh thu.

Định nghĩa: Sự thay đổi doanh số bán hàng qua các tháng.

Đo lường: Doanh thu theo khu vực chia cho tổng doanh thu của cả vùng (tất cả khu vực).

Mục tiêu: Gia tăng hàng tháng.

Vậy thì chỗ nào là chưa chuẩn? Chỉ số này đo lường sự gia tăng doanh số bán theo đơn vị tiền hay đơn vị sản phẩm? Hàng trả về có được tính vào hay không? Nếu có, chúng sẽ được điều chỉnh trong chỉ số KPI trong tháng sản phẩm được bán ra hay trong tháng sản phẩm bị trả về? Chúng ta muốn gia tăng doanh số bán mỗi tháng là bao nhiêu, theo tỉ lệ phần trăm, tiền hay đơn vị sản phẩm?

Vậy thế nào mới là Chỉ số KPI chuẩn?

Tiêu đề KPI: Tỉ lệ chảy máu chất xám.

Định nghĩa: (Tổng số nhân viên từ chức + tổng số nhân viên bị xa thải do hiệu quả làm việc kém)/tổng số nhân viên vào đầu năm (trong đó số nhân viên nghỉ việc do chế độ cắt giảm nhân sự bắt buộc sẽ không được tính).

Đo lường: Hệ thống thông tin nhân sự sẽ lưu trữ hồ sơ của mỗi nhân viên. Những nhân viên nghỉ việc sẽ được lưu vào một khu vực riêng cộng với ngày nghỉ việc và lí do nghỉ việc. Hàng tháng, báo cáo về tỉ lệ chảy máu chất xám sẽ được gửi cho các trưởng bộ phận. Bộ phận nhân sự sẽ cập nhật biểu đồ của từng báo cáo lên hệ thống mạng intranet của công ty.

Mục tiêu: Giảm tỉ lệ chảy máu chất xám còn 5%/năm

CÓ THỂ LÀM GÌ VỚI CHỈ SỐ KPI

Một khi đã định hình được các chỉ số KPI chuẩn, hãy sử dụng chúng như là những công cụ quản trị. KPI giúp toàn bộ nhân viên thấy được bức tranh tổng thể về những nhân tố quan trọng và những việc họ cần ưu tiên thực hiện. Hãy sử dụng những chỉ số này để đo lường một cách hiệu quả. Bạn cũng cần đảm bảo mọi nhân viên tập trung vào việc đạt mục tiêu đề ra trong chỉ số KPI. Ngoài ra, hãy dán chỉ số KPI này ở nhiều nơi như phòng ăn, trên tường phòng hội thảo, hệ thống intranet ( hệ thống mạng nội bộ), hay thậm chí là trên website. Quan trọng hơn, phải chỉ ra mục tiêu cụ thể cho từng chỉ số KPI và vạch ra tiến trình để đạt được mục tiêu đó, như vậy sẽ giúp cho các nhân viên có thêm động lực để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Other Post


Đừng Đánh Giá Thấp Tầm Quan Trọng Của Quản Trị Nhân Sự Đối Với Doanh Nghiệp
Tuesday, March 31, 2020
Nhân sự là nguồn lực chính của doanh nghiệp. Do đó, việc khai thác tốt nguồn lực đóng vai trò quan trọng trong quản lý doanh nghiệp. Thế nhưng, trên thực tế, vai trò của nhà quản trị nhân sự thường bị xếp sau những vị trí khác như kinh doanh, tài chính, hay marketing.
Công Cụ Tăng Năng Suất Là Vô Nghĩa Khi Thiếu Đi Những Kỹ Năng Đi Kèm
Friday, April 17, 2020
Bạn có bao giờ tự hỏi, mình đã thử qua bao nhiêu các công cụ tăng năng suất (từ đơn giản như sổ giấy cho đến các ứng dụng hiện đại) nhưng kết quả lại chẳng đâu vào đâu? Hãy cùng Saga.vn tìm hiểu vấn đề thực sự nằm ở đâu nhé!
7 Sai Lầm Quản Lý Thời Gian Ai Cũng Dễ Mắc Phải
Tuesday, May 5, 2020
Hãy tránh các sai lầm phổ biến nhất trong việc quản lý thời gian và học cách duy trì kiểm soát đối với công việc. Phần lớn chúng ta đều cũng cảm thấy thiếu thời gian. Ai cũng chỉ có 24 giờ một ngày, vậy tại sao lại có một số người làm được nhiều việc hơn những người còn lại?
Bảng kanban và tầm quan trọng trong quản lý công việc
Sunday, September 5, 2021
Thuật ngữ Kanban, theo tiếng Nhật, “Kan” có nghĩa là “Trực quan” và “Ban” có nghĩa là “Thẻ” hoặc “Bảng”. Ghép lại, Kanban là một chiếc thẻ hoặc bảng trực quan. Bảng Kanban là công cụ để trực quan hóa công việc. Bảng Kanban bao gồm các cột tương ứng với trạng thái của công việc. Mỗi công việc kh...
RemindWork - Quản lý công việc

RemindWork Là ứng dụng đa nền tảng (PC, Mobile) để phân công và quản lý công việc cho tổ chức nhiều cấp quản lý

  • Phân công việc
  • Quản lý và theo dõi
  • Cập nhật thông tin & báo cáo
  • Tuyệt mật mã hoá dữ liệu công việc với khoá riêng và nhiều hơn nữa

Quản lý công việc mọi lúc mọi nơi bằng ứng dụng RemindWork trên Android và iOS