Kaizen Là Gì?

Kaizen là thuật ngữ chỉ một phương pháp kinh tế được tạo ra ở Nhật Bản sau Thế chiến II. Kaizen được ghép bởi từ 改 (“kai”) có nghĩa là thay đổi và từ 善 (“zen”) có nghĩa là tốt hơn, tức là “thay đổi để tốt hơn” hoặc “cải tiến liên tục”.

Lợi ích của TPM

Giảm thời gian ngừng máy do sự cố và chuyển đổi sản phẩm. Giảm mất mát tốc độ (khi thiết bị không thể vận hành tại tốc độ tối ưu của nó). Giảm thời gian chạy không tải và ngừng đột xuất vì hoạt động bất thường của những cảm biến, ùn tắc công việc,.. Giảm những khuyết tật của quá trình do hàng hủy hay hàng hỏng cần tái chế. Giảm bớt lãng phí chạy thử.

TPM là gì ?

TPM viết tắt của Total Productive Maintenaince tạm gọi là Bảo trì Năng suất toàn diện.

Chuẩn hóa công việc trong Lean Manufacturing

Chuẩn hóa công việc là một trong những công cụ quan trọng của Lean, giúp doanh nghiệp thành công trong việc cải tiến, nâng cao năng suất chất lượng.

Tiêu chuẩn hoá công việc

Là phương pháp nhằm làm cho quá trình thực hiện công việc được nhất quán bằng cách nhận diện cách tổng hợp lý tưởng giữa các thành phần công việc, con người, thiết bị và vật liệu sao cho có lãng phí thấp nhất

Mục đích của chuẩn hóa quy trình

Là để các hoạt động sản xuất luôn được thực hiện theo một cách thống nhất, ngoại trừ trường hợp quy trình sản xuất được điều chỉnh một cách có chủ ý.

QUY TRÌNH VÀ SỰ QUAN TRỌNG CỦA QUY TRÌNH TRONG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Để vận hành một cách có hiệu quả, tổ chức phải xác định và quản lý nhiều hoạt động có liên hệ mật thiết với nhau . Bất cứ hoạt động nào tiếp nhận các đầu vào và chuyển thành các đầu ra có thể coi như một quá trình. Thông thường đầu ra của quá trình này sẽ là đầu vào của quá trình tiếp theo

Phạm vi dự án (Project Scope) là gì?

Phạm vi dự án (tiếng Anh: Project Scope) là những công việc và qui trình có liên quan đến dự án cụ thể.

Page 28 of 32
RemindWork - Quản lý công việc

RemindWork Là ứng dụng đa nền tảng (PC, Mobile) để phân công và quản lý công việc cho tổ chức nhiều cấp quản lý

  • Phân công việc
  • Quản lý và theo dõi
  • Cập nhật thông tin & báo cáo
  • Tuyệt mật mã hoá dữ liệu công việc với khoá riêng và nhiều hơn nữa

Quản lý công việc mọi lúc mọi nơi bằng ứng dụng RemindWork trên Android và iOS