Triết lý của TPM

Tạo ra một hệ thống phối hợp làm tăng hiệu suất tối đa của hệ thống sản xuất (nâng cao hiệu suất toàn bộ).

Bảo trì năng xuất toàn bộ (TPM)

Quản lý chất lượng toàn bộ (TQM). Đây là một trong ba kỹ thuật (đều bắt đầu bằng chữ T) của người Nhật nhằm cung cấp các phương pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả sản xuất huy động con người phát huy sáng kiến, cải tiến thường xuyên chất lượng sản phNm.

Bảo trì tự quản - TPM

Bảo trì tự quản (hay bảo dưỡng tự quản) là nội dung liên quan đến bảo dưỡng sửa chữa, nhấn mạnh nâng cao kỹ năng CBNV bằng cách giao trách nhiệm quản lý, cải tiến thiết bị cho cá nhân, thực hiện cải tiến trong sự giám sát, đánh giá kỹ càng của chuyên gia kỹ thuật.

Mục tiêu của TPM

Các mục tiêu chính khi triển khai TPM

Tại sao phải thực hiện chương trình TPM?

Tránh tổn thất do sự thay đổi môi trường làm việc. Sản phẩm khi xuất xưởng không có khiếm khuyết về chất lượng. Giảm chi phí. Qui trình thay đổi sản phẩm trong thời gian nhanh nhất. Sản phẩm đến tay người tiêu dùng không có khiếm khuyết.

Thế nào là Total Productive Maintenance (TPM)?

Có thể ví TPM như bác sĩ của thiết bị, máy móc. Total Productive Maintenance (TPM) là một chương trình bảo trì bao gồm nhiều định nghĩa mới cho quá trình bảo dưỡng thiết bị. Mục tiêu của chương trình là tăng năng lực sản xuất, đồng thời tăng kiến thức, kỹ năng và sự hài lòng trong công việc của nhân viên.

10 CÁCH CẢI THIỆN DÒNG TIỀN MẶT CHO DOANH NGHIỆP

Điều cốt yếu giúp cho việc quản lý dòng tiền có hiệu quả là phải điều hoà được dòng tiền chảy vào và dòng tiền chảy ra trong doanh nghiệp của bạn. Việc cải thiện dòng chảy tiền sẽ làm giảm số vốn cố định mà bạn cần để đầu tư cho công việc kinh doanh. Một dòng tiền tăng trưởng ổn định cũng giúp nhìn thấy trước được một mẫu hình kinh doanh, điều này giúp cho doanh nghiệp lập kế hoạch và lên ngân sách cho việc phát triển doanh nghiệp trong tương lai dễ dàng hơn.

FREE CASH FLOW / DÒNG TIỀN TỰ DO

Dòng tiền tự do là thước đo hoạt động của doanh nghiệp được tính toán bằng hiệu số giữa dòng tiền hoạt động và chi tiêu vốn. Nói cách khác, dòng tiền tự do đại diện cho lượng tiền mặt là doanh nghiệp có thể tạo ra sau khi để lại một phần để duy trì hoặc mở rộng các tài sản phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Sở dĩ khái niệm dòng tiền tự do quan trọng là bởi vì nó cho phép doanh nghiệp có thể theo đuổi các cơ hội đầu tư nhằm tối đa hóa giá trị cho các cổ đông. Nếu không có tiền mặt thì doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong việc phát triển sản phẩm mới, thực hiện các vụ mua lại, chi trả cổ tức và trả nợ. Dòng tiền tự do được tính toán như sau:

Page 26 of 32
RemindWork - Quản lý công việc

RemindWork Là ứng dụng đa nền tảng (PC, Mobile) để phân công và quản lý công việc cho tổ chức nhiều cấp quản lý

  • Phân công việc
  • Quản lý và theo dõi
  • Cập nhật thông tin & báo cáo
  • Tuyệt mật mã hoá dữ liệu công việc với khoá riêng và nhiều hơn nữa

Quản lý công việc mọi lúc mọi nơi bằng ứng dụng RemindWork trên Android và iOS