Ý nghĩa của việc phân quyền trong doanh nghiệp và phương pháp phân quyền

Phân quyền là xu hướng phân tán quyền quyết định trong cơ cấu tổ chức của một doanh nghiệp, phân quyền còn là quá trình chuyển giao nhiệm vụ hay quyền hạn cho bộ phận hay cá nhân có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ đó. Vậy phân quyền cho nhân viên là việc bạn giao cho nhân viên của mình 1 phần quyền hạn để quyết định và hoàn thành một số công việc nào đó trong bộ phận của doanh nghiệp.

Đấu giá và các lưu ý khi mua cổ phiếu IPO

Bước 1 – Chuẩn bị đấu giá là bước quan trọng giúp nhà đầu tư biết được mọi thông tin về công ty cũng như giá khởi điểm cổ phiếu thông qua tổ chức tư vấn và bảo lãnh. Thông tin về bản báo cáo tài chính, bản cáo bạch của doanh nghiệp được công bố tối thiểu 20 ngày trước ngày đấu giá.

Điều kiện để phát hành IPO ở Mỹ và Việt Nam

Vốn điều lệ: Tính theo giá trị trên sổ kế toán, tại thời điểm đăng ký IPO, doanh nghiệp phải có mức vốn điều lệ trên 30 tỷ đồng. Kết quả hoạt động kinh doanh: Trong 2 năm liên tục trước thời điểm đăng ký IPO, doanh nghiệp hoạt động phải có lợi nhuận và không có lỗ lũy kế.

Tại sao các công ty lại mong muốn IPO

IPO (Initial Public Offering) là việc chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng ở thị trường sơ cấp, được niêm yết trên sàn, của một công ty cổ phần, và sau đợt IPO thì công ty cổ phần sẽ trở thành công ty cổ phần đại chúng

[Infographic] Danh sách IPO thành công trong nửa đầu năm 2021

Dưới đây là 47 công ty đã thực hiện niêm yết trên thị trường đại chúng trong nửa đầu năm 2021, bao gồm tất cả các phương pháp như IPO, SPAC (công ty thâu tóm, sáp nhập chuyên dụng) và niêm yết trực tiếp – và giá trị vốn hoá của chúng sau khi thực hiện niêm yết thành công.

Các câu hỏi về quản lý công việc

Quản lý công việc là tập hợp các bước từ nhận thông tin đầu vào của công việc đến sắp xếp, theo dõi, cập nhật thông tin, báo cáo đến người liên quan nhằm đạt mục tiêu được thể hiện bởi các kết quả trong một thời hạn nhất định.

Các công cụ hỗ trợ quản lý công việc

Các công việc tự động được phân loại theo nhóm và trạng thái công việc. Được Remindwork sắp xếp tự động chỉ cần mở và xem Mỗi người thực hiện có phần việc riêng và cập nhật tiến độ nhanh chóng trong một nút nhấn. Quản lý công việc của cả tổ chức trong tầm tay với các ứng dụng di dộng của Apple đến Android.

Quản lý công việc qua email và những hạn chế

Các công việc được phân công đến các thành viên một cách rời rạc và không thể biết được công việc nào đã hoàn thành và công việc nào còn tiếp diễn.

Page 2 of 32
RemindWork - Quản lý công việc

RemindWork Là ứng dụng đa nền tảng (PC, Mobile) để phân công và quản lý công việc cho tổ chức nhiều cấp quản lý

  • Phân công việc
  • Quản lý và theo dõi
  • Cập nhật thông tin & báo cáo
  • Tuyệt mật mã hoá dữ liệu công việc với khoá riêng và nhiều hơn nữa

Quản lý công việc mọi lúc mọi nơi bằng ứng dụng RemindWork trên Android và iOS