Quản lý công việc qua phần mềm chat và những hạn chế

Đặc trưng của chat là dễ dàng để trao đổi thông tin, tuy nhiên trong quản lý thì thông tin quan trọng đóng vai trò then chốt ảnh hưởng tới kết quả. Khi có quá nhiều nhóm, quá nhiều thông tin từ nhiều người khiến bạn khó kiểm soát và quá tải.

Các thành phần cần thiết trong quản lý công việc hiệu quả

Mục tiêu và các kết quả cần đạt được Những ai thực hiện công việc và phần việc của từng người Thời hạn cần hoàn thành và các hướng dẫn để thực hiện công việc Những tài liệu liên quan đến công việc

Bảng kanban và tầm quan trọng trong quản lý công việc

Thuật ngữ Kanban, theo tiếng Nhật, “Kan” có nghĩa là “Trực quan” và “Ban” có nghĩa là “Thẻ” hoặc “Bảng”. Ghép lại, Kanban là một chiếc thẻ hoặc bảng trực quan. Bảng Kanban là công cụ để trực quan hóa công việc. Bảng Kanban bao gồm các cột tương ứng với trạng thái của công việc. Mỗi công việc khi ở trạng thái nào thì được đặt ở cột tương ứng.

Checklist và tầm quan trọng trong quản lý công việc

Checklist là một danh sách cụ thể những công việc cần được thực hiện để hướng đến những mục tiêu đề ra để đảm bảo được công việc không bị bỏ sót. Do đó, bạn cần phải có những checklist để có thể liệt kê những công việc từ nhỏ đến lớn trong công việc. Ngày nay, có rất nhiều lĩnh vực và ngành nghề nên checklist ngày càng được sử dụng phổ biến hơn.

Deadline, "date"line trong quản lý công việc

Deadline là giới hạn, hạn chót của một công việc mà bạn được giao và phải hoàn thành trước thời gian đó. Còn Dateline là mốc thời gian để bắt một việc gì đó.

Tiến độ là gì? Tiến độ ảnh hưởng thế nào đến quản lý công việc

Tiến độ là cách để đo lường về mức độ hoàn thành công việc tới đâu so với mục tiêu ban đầu. Tiến độ thường được gắn với thời hạn của phần việc đó: Trễ tiến độ, vượt tiến độ, hoàn thành tiến độ.

Quản lý công việc với phần mềm Remindwork

RemindWork – là ứng dụng đa nền tảng (PC, Mobile) để phân công và quản lý công việc cho tổ chức nhiều cấp quản lý. Ngoài ra phần mềm RemindWork có thể tự động sắp xếp công việc theo bảng Kanban, theo dõi tiến độ, phân giao checklist, tự động báo cáo và kiểm soát thời hạn.

7 Sai Lầm Quản Lý Thời Gian Ai Cũng Dễ Mắc Phải

Hãy tránh các sai lầm phổ biến nhất trong việc quản lý thời gian và học cách duy trì kiểm soát đối với công việc. Phần lớn chúng ta đều cũng cảm thấy thiếu thời gian. Ai cũng chỉ có 24 giờ một ngày, vậy tại sao lại có một số người làm được nhiều việc hơn những người còn lại?

Page 3 of 32
RemindWork - Quản lý công việc

RemindWork Là ứng dụng đa nền tảng (PC, Mobile) để phân công và quản lý công việc cho tổ chức nhiều cấp quản lý

  • Phân công việc
  • Quản lý và theo dõi
  • Cập nhật thông tin & báo cáo
  • Tuyệt mật mã hoá dữ liệu công việc với khoá riêng và nhiều hơn nữa

Quản lý công việc mọi lúc mọi nơi bằng ứng dụng RemindWork trên Android và iOS